Każdemu Jego Everest – 8848

W 20 rocznicę pierwszego zimowego wejścia polskiej wyprawy na Mount Everest (8848 m n.p.m.) Zarząd Oddziału PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach ustanowił Odznakę Turystyczną PTTK „Każdemu Jego Everest – 8848”.

Zgodnie z regulaminem:

 • odznaka może być zdobywana w Polsce i poza granicami, na szlakach turystycznych oraz poza szlakami
 • podczas jednego dnia wędrówki zalicza się różnicę w podejściu między najwyższym i najniższym punktem w metrach
 • podczas wędrówki wielodniowej każdy dzień zalicza się osobno
 • dopuszcza się dowolną liczbę powtórzeń takiej samej wycieczki
 • czas zdobywania poszczególnych stopni jest dowolny
 • ustala się następujące kategorie odznaki:
  1. popularna – aby ją zdobyć należy pokonać 8848 m przewyższenia podczas dowolnej ilości wędrówek
  2. brązowa – aby ją zdobyć należy pokonać 3 x 8848 m przewyższenia podczas dowolnej ilości wędrówek (odznaka popularna + 2 x 8848 m przewyższenia)
  3. srebrna – 7 x 8848 m od początku wędrówek
  4. złota – 14 x 8848 m od początku wędrówek

Na podstawie korespondencji z wadowickim oddziałem PTTK wynika, że celem weryfikacji odznak należy sporządzić tabelę w arkuszu kalkulacyjnym z danymi: data, punkt najniższy na trasie, punkt najwyższy na trasie (w podejściu), ich wysokości oraz różnica poziomów w podejściu i takowe zestawienie podesłać.

OdznakaAniaJarek
PopularnaOdznaka Popularna - Każdemu Jego Everest - 8848  
BrązowaOdznaka Brązowa - Każdemu Jego Everest - 8848  
SrebrnaOdznaka Srebrna - Każdemu Jego Everest - 8848  
ZłotaOdznaka Złota - Każdemu Jego Everest - 8848  

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked