Główny Szlak Beskidzki PTT

Odznaka 'Główny Szlak BeskidzkiGłówny Szlak Beskidzki imienia Kazimierza Sosnowskiego, liczący obecnie około 496 kilometrów, znakowany kolorem czerwonym, biegnie od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Jest to nadłuższy szlak w polskich górach, przebiega przez Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz Bieszczady.

Główny Szlak Beskidzki został wytyczony w okresie międzywojennym. Przebieg części zachodniej (Ustroń-Krynica) został zaprojektowany przez Kazimierza Sosnowskiego i ukończono go w 1929 roku. Wschodnia część, według projektu Mieczysława Orłowicza, została ukończona w 1935 i prowadziła aż do Czarnohory.

Odznaka Główny Szlak Beskidzki PTT została ustanowiona celem popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT. Przyznawana jest za jego przejście.

Podobne odznaki:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked